Jak wykonać fundament pod ogrodzenie betonowe?

Nazwa

Ogrodzenia z betonu są bardzo solidne i stabilne, ale tylko wtedy, gdy zostaną prawidłowo wykonane. Fundament jest w tym przypadku obowiązkowy – betonowe przęsła są bowiem bardzo ciężkie. To pierwszy niezbędny krok, który należy wykonać przed przystąpieniem do montażu. Sprawdź, jak właściwie wykonać fundament pod ogrodzenie betonowe, by nie obawiać o trwałość, estetykę czy bezpieczeństwo użytkowania płotu.

Spis treści

 

Fundament pod ogrodzenie – dlaczego to takie ważne?

Fundament to swoista baza dla konstrukcji. To właśnie on kotwiczy rozmaite elementy w gruncie, wpływając na stabilność całej budowli. Nie każde ogrodzenie wymaga wykonywania fundamentów, ale zawsze warto to rozważyć. Każde podlega bowiem rozmaitym siłom – np. naciskom w wyniku działania wiatru czy też rozmaitych przypadkowych uderzeń, które mogą je przewrócić. Każde ma również własny ciężar, który może powodować osiadanie płotu – niekiedy nierównomierne. 

W przypadku lżejszych konstrukcji często wykonuje się tylko stopy fundamentowe pod słupkami – to zazwyczaj wystarczy, by konstrukcja była stabilna, ale dla przykładu nie powstrzyma już zwierząt (w szczególności psów) od wykonywania podkopów pod przęsłami. Dlatego czasami nawet przy lekkich ogrodzeniach warto rozważyć wykonanie chociażby płytko osadzonej podwaliny. Pełny fundament pod ogrodzenie betonowe to jednak obowiązek. W dodatku trzeba go wykonać na całej długości płotu. Tylko wówczas konstrukcja uzyska odpowiednią solidność i stabilność.

Czytaj również: Ogrodzenie z płyt betonowych... to już nie to co kiedyś!

Fundament pod ogrodzenie z bloczków betonowych lub płyt – o czym pamiętać?

Wykonując fundament pod ogrodzenie z bloczków łupanych, płyt lub innego ciężkiego materiału, należy pamiętać o kilku ważnych zasadach. Jakich?

Głębokość fundamentu pod ogrodzenie

Jak głęboki fundament pod ogrodzenie trzeba wykopać? Należy obowiązkowo posadowić ławy fundamentowe poniżej linii przemarzania gruntu. W zależności od regionu Polski oznacza to głębokość od 80 do 140 cm. Dzięki temu konstrukcja jest bezpieczna przez cały rok, a zimowe mrozy nie będą miały na nią negatywnego wpływu. Niektóre z typów gruntu mogą bowiem rozsadzić zbyt płytko umieszczony fundament, gdy zamarzną.

Dylatacja fundamentu ogrodzenia

Bardzo ważne jest też wykonanie szczelin dylatacyjnych. To przerwy pomiędzy poszczególnymi fragmentami fundamentu wypełnione nienasiąkliwym i trwale elastycznym materiałem uszczelniającym. Dylatacja fundamentu pozwala materiałowi swobodnie pracować i zapobiega pęknięciom wynikającym ze zbyt intensywnych naprężeń. Dzięki temu ogrodzenie betonowe będzie znacznie trwalsze!

Szerokość fundamentu pod ogrodzenie

Warto również pamiętać, że optymalna szerokość fundamentu pod ogrodzenie jest równa z szerokością muru. Pod słupkami powinien on być nieco szerszy.

Wykop pod fundamenty - betto.pl

Należy pamiętać o odpowiednich wymiarach wykopu pod fundamenty – jego szerokość powinna być równa szerokości płotu, a głębokość odpowiadać granicy przemarzania gruntu w danym regionie.

Z czego wykonać fundament pod ogrodzenie betonowe?

Fundamenty można wykonywać z różnych materiałów, jednak najlepiej sprawdza się beton. Ważne, by zastosować materiał odpowiedniej klasy, który sprawdzi się w trudnych warunkach, zapewniając stabilne podparcie dla ogrodzenia. 

Eksperci radzą, by do przygotowania ławy fundamentowej używać betonu ciężkiego klasy co najmniej C16/20. Częściej stosuje się jednak klasę C20/25, szczególnie przy trudniejszym terenie i niejednorodnych gruntach. Zaleca się wykorzystanie materiału zamówionego z betoniarni – da to gwarancję jego odpowiedniego przygotowania, oczywiście pod warunkiem korzystania z usług rzetelnej firmy. Przyspieszy też prace na budowie. Ławę żelbetową (która powinna mieć wysokość co najmniej 30 cm i szerokość równą szerokości muru) powinno się zalewać betonem plastycznym, przynajmniej klasy C12/15.

Jak wylać fundament pod ogrodzenie? W spoistych gruntach, które się nie osypują, można umieszczać mieszankę bezpośrednio w wykopie wyłożonym jedynie folią. W pozostałych przypadkach konieczne będzie jednak uprzednie ułożenie szalunku (deskowania). 

Wykonanie fundamentu pod ogrodzenie krok po kroku

Wykonanie fundamentu pod ogrodzenie betonowe to proces dość złożony i długotrwały. Można go podzielić na kilka etapów.

  1. Oczyszczenie terenu z kamieni, korzeni itp. Wytyczenie przebiegu ogrodzenia (np. za pomocą sznurka) i upewnienie się, że jest on zgodny z przepisami prawa budowlanego i prawa miejscowego.
  2. Wykonanie wykopu pod fundamenty i ułożenie szalunku, jeśli jest potrzebny. Należy pamiętać o odpowiedniej głębokości i szerokości wykopu. Płytszy wykop można przygotować samodzielnie, używając szpadla i łopaty, do głębszych i dłuższych przyda się mała koparka, która znacznie przyspieszy realizację prac.
  3. Wylanie fundamentów, przygotowanie zbrojeń. Wykonując fundament pod ogrodzenie betonowe, należy umieścić w betonie zbrojenie poziome oraz pionowe. Zaleca się zastosowanie przynajmniej jednego pionowego pręta zbrojeniowego na metr ogrodzenia i dwóch na każdy słupek (np. fi 12). Zbrojenie poziome powinny stanowić podłużne pręty (np. 4 sztuki fi 6 lub fi 12) ułożone na dnie wykopu i połączone strzemionami.
  4. Wyrównanie powierzchni pacą. Po ok. 24 godzinach od wylania betonu, powierzchnię ławy fundamentowej można też wyszlifować, by była idealnie równa.

Tym samym fundament pod ogrodzenie betonowe jest gotowy. Należy jednak pamiętać, że uzyska odpowiednią sztywność po ok. 2 tygodniach. Dopiero wtedy można zdemontować szalunek i przystąpić do konstrukcji płotu z bloczków lub płyt. Uprzednio niezbędne jest jeszcze wykonanie izolacji przeciwwilgociowej, która zapobiegnie podciąganiu wody z gruntu i zapewni lepszą trwałość materiału. Warstwę izolacji umieszcza się na ławie fundamentowej. Najczęściej jest to specjalna folia fundamentowa. Niekiedy stosuje się też papę lub masę bitumiczną.

Jak widać, wykonanie fundamentu pod ogrodzenie jest dość pracochłonnym zadaniem. Najlepiej powierzyć je fachowcom. Jeśli zależy Ci na odpowiedniej jakości prac, a także samego płotu, skontaktuj się z nami. Oferujemy bezkonkurencyjne produkty, a także kompleksowe usługi montażu doradztwo poparte wieloletnim doświadczeniem w branży.