Budowa ogrodzenia – przepisy i formalności 2021 r.

Nazwa

Przed rozpoczęciem budowy ogrodzenia wokół własnego domu warto zapoznać się z aktualnie obowiązującymi w tej materii przepisami prawa. W niektórych sytuacjach postawienie ogrodzenia wiąże się z koniecznością otrzymania pozwolenia na budowę. Jeżeli formalność ta nie zostanie dopełniona, może zostać wydany nakaz rozbiórki. O tym, jak powinna przebiegać budowa ogrodzenia zgodna z przepisami, dowiesz się z poniższego wpisu.

Co na temat budowy ogrodzenia mówią przepisy prawne?

Jeszcze zanim na dobre rozpoczniesz inwestycję związaną ze stawianiem ogrodzenia wokół własnej posesji, zapoznaj się dokładnie ze szczegółowymi wymogami, jakie przed właścicielem gruntu stawia prawo budowlane. To niezwykle istotne. Działanie wbrew obowiązującym przepisom może znacznie wydłużyć lub wręcz uniemożliwić kontynuację budowy. W najgorszym wypadku ogrodzenie powstałe niezgodnie z obowiązującymi przepisami trzeba będzie rozebrać. Przede wszystkim dowiedz się, z jakimi formalnościami związana jest budowa ogrodzenia przy drodze gminnej, a jakich czynności trzeba dopełnić, gdy w grę wchodzi budowa ogrodzenia przy drodze powiatowej

 

Jeżeli zupełnie nie znasz się na prawie budowlanym, a nie chcesz przez przypadek działać niezgodnie z obowiązującymi przepisami, zasięgnij porady prawnika specjalizującego się w prawie budowlanym. Nie bazuj na wiedzy sprzed kilkunastu czy kilkudziesięciu lat. Prawo ewoluuje, nieustannie wprowadzane są kolejne nowelizacje najważniejszych aktów prawnych. Dzieje się tak po to, aby dostosować suche zapisy paragrafów do wymogów współczesnego świata. 

 

Ogrodzenie budynku

Zgodnie z przepisami ogrodzenie nawet w niewielkim stopniu nie może wykraczać poza teren działki będącej własnością inwestora.

 

Budowa ogrodzenia a przepisy prawne – z jakimi aktami normatywnymi warto się zapoznać

Istnieje szereg aktów prawnych, z którymi powinien poznać każdy zainteresowany budową ogrodzenia wokół własnej posesji. To, kiedy i na jakich zasadach można postawić płot okalający teren, na którym stoi dom, określa między innymi Prawo Budowlane czy Rozporządzenie ministra infrastruktury, dotyczące warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Warto także poznać zapisy, które ustawodawca zamieścił w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

 

Budowa ogrodzenia a pozwolenie na budowę – czy jest wymagane?

Czy budowa ogrodzenia wymaga pozwolenia na budowę w każdym przypadku? Nowelizacja stanu prawnego sprawiła, że najczęściej przy budowie ogrodzenia pozwolenie nie będzie wymagane. Istnieją jednak pewne sytuacje, w których trzeba się o nie postarać. 

Pozwolenie na budowę ogrodzenia jest konieczne w stosunku do murów o wysokości przekraczającej 2,2 metra. Do wyjątków, w których pozwolenie na budowę płotu będzie wymagane, zalicza się także przypadek, kiedy płot ma być częścią muru oporowego. Jeżeli chcesz ogrodzić dom, który znalazł się pod ochroną konserwatora zabytków, to na postawienie płotu, także będziesz potrzebować jego zgody.

Choć w większości przypadków, gdy rozpocznie się budowa ogrodzenia, zgłoszenie nie jest wymagane, zawsze lepiej jest dmuchać na zimne. Zanim rozpoczniesz prace, sprawdź, czy budowa ogrodzenia wymaga zgłoszenia w tym konkretnym przypadku. 

 

Samowola budowlana – jakie mogą być jej konsekwencje?

Uzyskanie pozwolenia na budowę płotu jest konieczne zaledwie w kilku przypadkach, jednak zdecydowanie nie należy ich ignorować. Jeżeli nie dopełnisz tej formalności, Twoje ogrodzenie może zostać uznane za samowolę budowlaną, co poskutkuje nakazem jego rozbiórki wystosowanym przez odpowiednie organy.

Alternatywą będzie legalizacja ogrodzenia powiązana z wniesieniem stosownej opłaty. Jeżeli otrzymasz decyzję od organu prowadzącego nadzór budowlany, dotyczącą wstrzymania budowy ogrodzenia, możesz złożyć wniosek o legalizację samowoli budowlanej. Masz na to 30 dni. Pamiętaj, że będziesz musiał skompletować dokumenty legalizacyjne. Będą to takie same dokumenty, jakie trzeba przedłożyć, starając się o pozwolenie na budowę. 

 

Prawo budowlane a budowa ogrodzenia – jakie wymagania trzeba spełnić?

Niezależnie od tego, czy chcesz postawić ogrodzenie klinkierowe, czy interesują Cię ogrodzenia modułowe lub zdecydujesz się na ogrodzenie betonowe, musisz pamiętać o jednej, niezwykle istotnej kwestii – teren, który będzie zajmowało ogrodzenie, musi ograniczyć się wyłącznie do Twojej działki. 

Przepisy nie określają odległości, jaką musisz zachować od granicy działki. Jest w nich jedynie zapis o tym, że ogrodzenie w całości musi znajdować się na Twojej posesji. Jeżeli chcesz wybudować ogrodzenia na osi, która łączy Twoją działkę z działkę sąsiada, to w takim przypadku będziesz potrzebować jego zgody.

Ustawodawca precyzyjnie określił również wymiary, jakie musi posiadać furtka oraz brama wjazdowa. Zapoznaj się z praktycznymi poradami dotyczącymi wymiarów ogrodzenia. W przepisach można znaleźć informację o tym, że minimalna szerokość bramy to 240 cm. Jest to wartość graniczna, węższej bramy nie możesz umieścić na swojej posesji. 

Należy trzymać się także minimalnych wymiarów furtki. Według przepisów powinna mieć ona szerokość przynajmniej 90 cm.